Azərbaycan Respublİkası Əqlİ Mülkİyyət Agentlİyİnİn 

Respublİka Elmİ-Texnİkİ Kİtabxanası

Ünvan: AZ 1078, BAKI ŞƏHƏRI, MƏRDANOV QARDAŞLARI KÜÇƏSİ 124. Telefon: +994 (012) 449 62 56
İş qrafiki: Həftənin bütün günlərİ (bazar günü İstİsna) saat 9:00-dan 18:00-a qədər fəalİyyət göstərİr.
Kitabxananın şöbələri
| 18.11.2016-cı il |

1. Rəhbərlik

2. Təsərrüfat şöbəsi

3. Komplektləşdirmə şöbəsi

4. Elmi Kitabişləmə şöbəsi

5. Xidmət şöbəsi: 1. Abonement bölməsi; 2. Oxu zalı bölməsi; 3. Fond bölməsi; 4. Kitabxanalar arası abonement bölməsi; 5. Dx və mübadilə fondu bölməsi;

6. Elmi- Metodik şöbə

7. Məlumat- Biblioqrafiya şöbəsi

8. Xarici ədəbiyyat şöbəsi

9. Differensial Məlumat Xidməti və Tədqiqat şöbəsi

10.İnformasiya Texnologiyaları şöbəsi

11.Respublika Patent fondu

12.Respublika Normativ Sənədlər fondu

13. Gəncə filialı